นับวันรอ เงินเยียวยาเพิ่มเติมเราชนะและม.33 เรารักกัน

เยียวยาอีกรอบสำหรับเราชนะและม.33 เรารักกัน

มาตรการเยียวยาโควิด-19 ยังคงมีต่อไป หลังจากตอนแรกผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะและม.33 เรารักกัน จะสามารถใช้เงินเยียวยาในแอปเป๋าตังได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 แต่ตอนนี้มีการเยียวยาระลอกใหม่เกิดขึ้น โอกาสที่เงินเยียวยาในแอปเป๋าตัวจะยังใช้ได้ต่อและเงินเยียวยาก้อนใหม่ก็จะถูกเติมเข้ามาในแอป

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยารอบใหม่

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยารอบใหม่มีใครบ้าง ต้องลงทะเบียนใหม่ไหม และจำกัดสิทธิ์หรือเปล่าเป็นคำถามยอดฮิตที่หลายคนรอคำตอบและกังวลหากจะไม่ได้เงินเยียวยารอบใหม่ แต่ตอนนี้คงไม่ต้องกังวลแล้ว เพราะเงินเยียวยารอบใหม่ที่จะเข้านี้เป็นเงินเยียวยาที่ให้สิทธิ์ทุกคนที่เคยลงทะเบียนเราชนะและ ม.33 เรารักกันและผ่านคุณสมบัติตามที่ต้องการ หมายความว่าใครได้รับสิทธิ์เราชนะ และ ม.33 เรารักกันอยู่แล้วก็ได้สิทธิ์ต่อเลย ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

เราชนะและ ม.33 เรารักกัน
สิทธิ์เราชนะและ ม.33 เรารักกัน

วันที่เงินเข้าสำหรับผู้ใช้สิทธิ์เราชนะและ ม.33 เรารักกัน

กำหนดการเงินเข้าของทั้ง 2 สิทธิ์ไม่เหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ห่างกันมาก โดยแบ่งรอบการโอนเงินได้ ดังนี้

  • สิทธิ์เราชนะ

เราชนะเป็นสิทธิ์ที่ได้จากการลงทะเบียนประชากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศ มีสัญชาติไทย ไมมีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาท และไม่มีเงินเดือนเกินเกณฑ์ที่กำหนด การโอนเงินสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะแบ่งได้ดังนี้

ผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง – เงินเข้าทุกวันพฤหัสบดี โดยพฤหัสบดีแรกที่เงินเข้า คือ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 และเงินเข้าอีกรอบในวันพฤหัสบดีถัดไป

ผู้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรคนจน – เงินเข้าทุกวันศุกร์ โดยศุกร์แรกที่เงินเข้า คือ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 และเงินเข้าอีกรอบในวันศุกร์ถัดไป

เงินเยียวยารอบใหม่ของผู้ใช้สิทธิ์เราชนะนี้จะได้รับคนละ 2,000 บาท แบ่งโอนเป็น 2 อาทิตย์ ตามวันที่ระบุเอาไว้ตามการรับสิทธิ์

  • สิทธิ์ ม.33 เรารักกัน

ม.33 เรารักกันเป็นสิทธิ์สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม ม.33 ซึ่งอยู่ในกลุ่มลูกจ้างและพนักงานบริษัท จะได้รับเงินโอนทั้งหมด 2,000 บาท แบ่งเป็นรอบละ 1,000 บาท โอนเข้าทุกวันจันทร์ โดยจันทร์แรกที่เงินเข้า คือ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 และเงินเข้าอีกรอบในวันจันทร์ถัดไป

การเยียวยาโควิด-19 ช่วยลดผลกระทบด้านความเป็นอยู่ให้กับประชากร แต่สิ่งที่ควรทำควบคู่ไปด้วยคือความพยายามหยุดการแพร่ระบาดครั้งนี้ให้ได้ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *