ถกเดือดประเด็น “จีจี้ปีโป้” บวชอลังการ ทุ่มทุนกว่า 100 ล้านบาท เหมาะสมหรือไม่?