จำคุก “ปุ๊กกี้-ปริศนา” หรือปุ๊กกี้ชาลาล่า พร้อมสามี ข้อหายาเสพติดและฟอกเงิน