จำคุก “ปุ๊กกี้-ปริศนา” พร้อมสามี ข้อหายาเสพติดและฟอกเงิน