ABOUT US

ติดตามข่าวสารทั่วไปจากทุกวงการ เพราะเราเชื่อมั่นว่าการรู้เท่าทันโลกและการเปลี่ยนแปลงในวงการต่าง ๆ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจของวงการต่าง ๆ มาเล่าต่อ และอัพเดตข้อมูลที่น่าสนใจเอาไว้สำหรับผู้ที่สนใจ