Day: May 25, 2021

ฉีดวัคซีนโควิดสบายใจขึ้น คปภ. สั่งคุ้มครอง นอกโรงพยาบาลฉีดวัคซีนโควิดสบายใจขึ้น คปภ. สั่งคุ้มครอง นอกโรงพยาบาลจากความกังวลในการฉีดวัคซีน โควิด 19 ที่อาจมีผลค้างเคียงนั้น ประชาชนหลายคนมีความกลัวว่า การฉีดวัคซีนและหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนั้น บริษัทประกันจะไม่รับเคลม โดยวันนี้ ทาง คปภ ออกมาฟันธงแล้วว่า บริษัทประกันที่ออกประกันวัคซีนโควิด จำเป็นต้องคุ้มครองทุกกรณี ผลิตภัณฑ์ประกันแพ้วัคซีน ต้องจ่ายทุกกรณี สำนักงาน คปภ มีการออกประกาศ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 โดยหากมีการแพ้จะให้ความคุ้มครอง กับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกกรณี โดยหากพิสูจน์ได้ว่า เกี่ยวเนื่องกับการแพ้วัคซีน หรือ มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนด้วย โดยความคุ้มครองจะถูกออกแบ่งเป็น ผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย