Day: January 5, 2021

อัปเดตพื้นที่สีแดงเลือดหมู ควบคุมสูงสุดเข้มงวดกว่าสีแดงอัปเดตพื้นที่สีแดงเลือดหมู ควบคุมสูงสุดเข้มงวดกว่าสีแดงเผยศัพท์ใหม่ “พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด” ใน 5 จังหวัด ข่าวล่ามาแรงในตอนนี้คงหนีไม่พ้นข่าวโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งข่าวว่าโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จากอังกฤษที่จะแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิม หรือข่าวที่การแพร่ระบาดในประเทศไทยกระจายอยู่หลายพื้นที่และไทม์ไลน์ก็ค่อนข้างกระจายไปยังแหล่งที่คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการคลอดมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 วันนี้เราจึงมาสรุปประเด็นร้อนเกี่ยวกับโควิดที่น่าสนใจ ตรวจพบโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ประเด็นร้อนส่วนแรกจากโควิด-19 คือการตรวจพบโควิด-19 ในบริเวณแพกุ้งมหาชัย ทำให้คนเริ่มหันมาตระหนักเกี่ยวกับโควิด-19 อีกครั้ง และจากแพกุ้งมหาชัยก็เริ่มแพร่ไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย เกิดพื้นที่เฝ้าระวัง 5 สี การกำหนดสีในแต่ละพื้นที่ช่วยในการคัดกรองความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ และสีแต่ละสีจะบ่งบอกความเสี่ยง ดังนี้ พื้นที่สีแดง คือ