Day: October 31, 2020

ฝรั่งเศส Lock Down ปิดเมืองทำวุ่น รถติดยาวเกือบพันกิโลฝรั่งเศส Lock Down ปิดเมืองทำวุ่น รถติดยาวเกือบพันกิโลข่าวหลังจากการปิดเมืองครั้งที่สอง อันเนื่องมาจากโควิด 19 ซึ่งในรอบนี้ทำให้ รถติดมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ราว 430 ไมล์ หรือประมาณ 700 กิโลเมตร โดยการประกาศปิดเมืองครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการแพร่ระบาดระลอกสองในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา เที่งคืนเป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่สามารถออกมาสัญจรได้จะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และพยาบาล เท่านั้น Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the