ฉีดวัคซีนโควิดสบายใจขึ้น คปภ. สั่งคุ้มครอง นอกโรงพยาบาล

จากความกังวลในการฉีดวัคซีน โควิด 19 ที่อาจมีผลค้างเคียงนั้น ประชาชนหลายคนมีความกลัวว่า การฉีดวัคซีนและหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนั้น บริษัทประกันจะไม่รับเคลม โดยวันนี้ ทาง คปภ ออกมาฟันธงแล้วว่า บริษัทประกันที่ออกประกันวัคซีนโควิด จำเป็นต้องคุ้มครองทุกกรณี

ผลิตภัณฑ์ประกันแพ้วัคซีน ต้องจ่ายทุกกรณี

สำนักงาน คปภ มีการออกประกาศ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 โดยหากมีการแพ้จะให้ความคุ้มครอง กับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกกรณี โดยหากพิสูจน์ได้ว่า เกี่ยวเนื่องกับการแพ้วัคซีน หรือ มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนด้วย

โดยความคุ้มครองจะถูกออกแบ่งเป็น ผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตาย ระบบประสาทล้มเหลว รวมถึง เงินชดเชยรายวันจากการเป็นผู้ป่วยในด้วย

และสำหรับประกันชีวิต จะต้องมีการคุ้มครองในเรื่องนี้ เพิ่มเติมโดยคำสั่งนายทะเบียนที่ 27/2564 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ถึงแม้ว่าจะมีการฉีดนอกสถานพยาบาล

ปัจจุบันมี 25 บริษัท ออกกรมธรรม์ไปแล้ว 8 แสนกว่าฉบับ

ตัวเลข ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผ่าน ประชาชาติธุรกิจ กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันมี 25 บริษัทประกันภัย และ 10 บริษัทที่จำหน่ายกรมธรรม์ให้กับบุคคลทั่วไป ที่ได้รับอนุญาตในการขายแบบประกัน โดยมีการออกไปแล้วทั้งสิ้น 800,269 ฉบับ รวมเบี้ยประกันทั้งสิ้น กว่า 96 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ที่มี ประกันสุขภาพ การเจ็บป่วย และการรักษาที่เกี่ยวเนื่องกับ Covid-19 ประกันยังคงจ่ายค่ารักษาพยาบาล  ไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel ในเครือของรัฐฯ ก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการตรวจโควิดและตรวจโควิดที่บ้าน ให้บริการด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *